null

Eco Friendly Product

วัสดุจากธรรมชาติ

null

Good Materials Selection

คัดสรรต้นกกที่มีคุณภาพ

null

Affordable Price

ราคาสมเหตุสมผล

ต้นกก จากวัชพืชกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สวยงามและมีคุณค่า
“กกกาฬ” ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “เสื่อกกทอมือ” ความงามที่ถูกสร้างขึ้นในการทอเสื่อกกที่ถูกออกแบบลวดลายโมเดิร์นทันสมัย ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการสืบสานมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์และสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านคำเชียงยืน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ฟรี จัดส่งทั่วประเทศ
ได้รับสินค้าภายใน 1 - 3 วัน
บริการเก็บเงินปลายทาง
สบายใจในการสั่งซื้อสินค้า
แพ็คสินค้าอย่างดี
ห่อพัสดุส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
เปิดบริการทุกวัน
สอบถามข้อมูลสินค้าตั้งแต่เวลา 8.00 - 22.00 น.

Natural Design

Colorful Design