null

Eco Friendly Product

วัสดุจากธรรมชาติ

null

Good Materials Selection

คัดสรรต้นกกที่มีคุณภาพ

null

Affordable Price

ราคาสมเหตุสมผล

ต้นกก จากวัชพืชกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สวยงามและมีคุณค่า
“กกกาฬ” ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “เสื่อกกทอมือ” ความงามที่ถูกสร้างขึ้นในการทอเสื่อกกที่ถูกออกแบบลวดลายโมเดิร์นทันสมัย ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการสืบสานมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์และสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านคำเชียงยืน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ฟรี จัดส่งทั่วประเทศ
ได้รับสินค้าภายใน 1 - 3 วัน
ผลงานเป็นเอกลักษณ์
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร
รับผลิตตามออเดอร์
ทอเสื่อตามขนาด สีและลวดลายตามความต้องการของลูกค้า
เปิดบริการทุกวัน
สอบถามข้อมูลสินค้าตั้งแต่เวลา
8.00 - 22.00 น.

`` Unique Handmade Design ``

PORTFOLIO GALLERY

สินค้าอื่นๆ

Follow us on Instagram

Tag your shot #กกกาฬ #เสื่อกกทอมือ #KokKal
https://www.instagram.com/kokkal_decor/